Home

Boekstaven brengt het erkende sociaal-cultureel volwassenwerk sinds 2007 jaar na jaar in kaart. Dat doen we met kerngegevens en straffe praktijken uit de sector. Met deze publicatie maken we de input en output van de sector meet- en zichtbaar.

Op deze website ontdekt u de vier verschillende werksoorten en vertellen we ons verhaal met levendige tekeningen en infografieken.

Al 7 jaar de sector in beeld

 

Vier werksoorten | Met elk een eigen karakter

Vlaanderen telt 57 erkende sociaal-culturele verenigingen. Samen zijn ze goed voor zo'n 14.000 lokale afdelingen.

Makelaars in bindkracht

 

Bewegingen zijn landelijke organisaties die sensibiliseren, vorming bieden en mensen aanzetten tot sociale actie.

Schoppen de samenleving een geweten

De Vormingplus-centra werken elk in hun eigen regio aan een waaier van (educatieve) activiteiten. 

13 knooppunten voor vorming

Landelijke vormingsinstellingen bieden over heel Vlaanderen een ruim educatief aanbod voor volwassenen aan.

Vorming voor wie meer zoekt